Aerotèrmia

La aerotèrmia consisteix en l’aprofitament de l’energia continguda en l’aire que ens envolta . Aquesta energia està en constant renovació a partir de l’energia solar rebuda per l’escorça terrestre , convertint l’aire en una font d’energia inesgotable .
Aquest aprofitament és realitza mitjançant bombes de calor aerotèrmiques , principalment per a sistemes de calefacció i per a la producció d’aigua calenta sanitària a alta temperatura .
Les bombes de calor aerotèrmiques , a diferència de les bombes de calor aire- aigua convencionals , estan dissenyades i construïdes per obtenir la màxima energia de l’aire exterior en condicions climàtiques molt severes , tant a l’hivern com a l’estiu .

Gràcies al sobredimensionament dels seus components , són capaços de captar més energia de l’exterior . A més disposen d’un compressor especialment dissenyat que permet assolir temperatures de treball per sobre de 60 oC . Aquesta particularitat les fa aptes per substituir calderes en sistemes de calefacció convencional o com a font de producció d’ACS durant tot l’any.

El desenvolupament de les bombes de calor aerotèrmiques fa possible que siguin una alternativa als sistemes convencionals de calefacció . Davant d’aquests , el procés d’instal · lació i posada en marxa és més senzill i segur i els requeriments de manteniment d’aquest tipus d’equips són molt reduïts .
Les instal · lacions de calor aerotèrmiques no depenen d’un emmagatzematge de combustible que s’ha de renovar periòdicament o d’escomeses especifíques , i la ubicació de les màquines no està condicionada per xemeneies o producció de gasos de combustió .

Una moderna instal · lació de calefacció amb bombes de calor aerotèrmiques , ens permet combinar sistemes de calefacció de baixa temperatura amb la producció simultània d’ACS en les degudes condicions higièniques i , amb un bon disseny d’instal · lació , amb el mateix sistema realitzar la refrigeració a l’estiu sense perdre la resta de capacitats .
Els costos totals d’explotació de les bombes de calor aerotèrmiques és un dels més baixos dels sistemes de calefacció i pel seu excel·lent aprofitament energètic contribueixen a una reducció dels nivells globals de CO2 .