Biomassa

La bioenergia o energia de biomassa és un tipus d’energia renovable procedent de l’aprofitament de la matèria orgànica i industrial formada en algun procés biològic o mecànic , generalment , de les substàncies que constitueixen els éssers vius (plantes ,animals ,entre d’altres) , o les seves restes i residus . L’aprofitament de l’energia de la biomassa es fa directament (per exemple, per combustió), o per transformació en altres substàncies que poden ser aprofitades més tard com a combustibles.

En el seu més estricte sentit és un sinònim de biocarburants (combustibles derivats de fonts biològiques ) . En el seu sentit més ampli abasta també la biomassa , el material biològic utilitzat com a biocombustible, així com la situació social, econòmica, científica i tècnica relacionades amb la utilització de fonts d’energia biològica. Hi ha una lleugera tendència a favor de la bioenergia a Europa, en comparació amb els biocarburants a Amèrica del Nord.