Minieòlica

És l’energia elèctrica obtinguda mitjançant aerogeneradors minieòlics i es produeix en girar les aspes de l’aerogenerador per la incidència del vent sobre elles . La minieòlica va principalment destinada cap al concepte d’autoabastiment o autogeneració d’energia elèctrica per instal · lacions aïllades en les quals no arriba la xarxa elèctrica o per connectar a la xarxa de la companyia elèctrica per a la venda d’aquesta energia com comentàvem en l’apartat d’energia fotovoltaica.
Es considera minieòlic tot aparell de generació d’electricitat mitjançant la força del vent amb una potència de generació inferior als 100 k.

El motiu de la limitació a 100Kw ve determinat per la següent norma:

– La norma IEC 61400-2 que estableix com petits aerogeneradors aquells en què l’àrea d’escombrat és inferior als 200m2, la qual cosa porta a equips d’aproximadament 50 Kw de potència nominal.

Aquesta energia al seu torn , és enviada a una bateria que l’emmagatzema per disposar-ne en qualsevol moment en els casos d’instal·lacions aïllades , des d’on, per utilitzar aquesta energia , ja regulada i automatitzada , un inversor converteix el corrent continu en altern a 220V com la subministrada per la xarxa elèctrica . En els casos d’instal · lacions de connexió a xarxa , l’energia generada per l’aerogenerador és subministrada cap a la xarxa elèctrica a través d’un inversor que sincronitza amb la pròpia xarxa .

Aquests petits aerogeneradors es poden col · locar en teulades o llocs elevats i poden ser complementats amb altres sistemes d’energia , com panells solars .