Energia de Biomassa

Oops...
Slider with alias Biomassa not found.

La bioenergia o energia de biomassa és un tipus d’energia renovable procedent de l’aprofitament de la matèria orgànica i industrial formada en algun procés biològic o mecànic , generalment , de les substàncies que constitueixen els éssers vius (plantes ,animals ,entre d’altres) , o les seves restes i residus . L’aprofitament de l’energia de la biomassa es fa directament ( per exemple , per combustió ) , o per transformació en altres substàncies que poden ser aprofitades més tard com a combustibles.
En el seu més estricte sentit és un sinònim de biocarburants ( combustibles derivats de fonts biològiques ) . En el seu sentit més ampli abasta també la biomassa , el material biològic utilitzat com a biocombustible , així com la situació social , econòmica , científica i tècnica relacionades amb la utilització de fonts d’energia biològica . Hi ha una lleugera tendència a favor de la bioenergia a Europa , en comparació amb els biocarburants a Amèrica del Nord .