Energia Minieòlica

image

eaolica-expor

image

eolica-2

image

eolica-3

image

eolica-4

image

eolica-6

image

eolica-5

És l’energia elèctrica obtinguda mitjançant aerogeneradors minieòlics i es produeix en girar les aspes de l’aerogenerador per la incidència del vent sobre elles . La minieòlica va principalment destinada cap al concepte d’autoabastiment o autogeneració d’energia elèctrica per instal · lacions aïllades en les quals no arriba la xarxa elèctrica o per connectar a la xarxa de la companyia elèctrica per a la venda d’aquesta energia com comentàvem en l’apartat d’energia fotovoltaica .
Es considera minieòlic tot aparell de generació d’electricitat mitjançant la força del vent amb una potència de generació inferior als 100 kW .

El motiu de la limitació a 100Kw ve determinat per la següent norma:
– La norma IEC 61400-2 que estableix com petits aerogeneradors aquells en què l’àrea d’escombrat és inferior als 200m2, la qual cosa porta a equips d’aproximadament 50 Kw de potència nominal.

Aquesta energia al seu torn , és enviada a una bateria que l’emmagatzema per disposar-ne en qualsevol moment en els casos d’instal·lacions aïllades , des d’on, per utilitzar aquesta energia , ja regulada i automatitzada , un inversor converteix el corrent continu en altern a 220V com la subministrada per la xarxa elèctrica . En els casos d’instal · lacions de connexió a xarxa , l’energia generada per l’aerogenerador és subministrada cap a la xarxa elèctrica a través d’un inversor que sincronitza amb la pròpia xarxa .

Aquests petits aerogeneradors es poden col · locar en teulades o llocs elevats i poden ser complementats amb altres sistemes d’energia , com panells solars .