Solar tèrmica

L’energia solar tèrmica o energia termosolar consisteix en l’aprofitament de l’energia del sol per produir calor que pot ser aprofitada per a la producció d’aigua calenta destinada al consum d’aigua domèstic, ja sigui aigua calenta sanitària, calefacció, escalfament de piscines, etc .. . mitjançant captadors solars.